barba

آخرین اخبار در مورد قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حقوق بشر رسید

قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حقوق بشر رسید

قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حقوق بشر رسید به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند. در حال تکمیل... ...

قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حقوق بشر رسید

قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حقوق بشر رسید به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند. در حال تکمیل... ...

قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حقوق بشر رسید

قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حقوق بشر رسید به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند. در حال تکمیل... ...